Αρχική προθεσμία υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:23/3/2023 και ώρα 15:00 
Προθεσμία υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάση 1ης Τροποποίησης : 24/4/2023 και ώρα 15:00
Προθεσμία υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάση 2ης Τροποποίησης : 02/05/2023 και ώρα 15:00
Προθεσμία υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάση 3ης Τροποποίησης : 10/05/2023 και ώρα 15:00
ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βάση 4ης Τροποποίησης : 09/06/2023 και ώρα 15:00


 

 

Σχετικές Αναρτήσεις