• Υπολογισμός ύψους εγγυήσεων για τους διαγωνισμούς δωρεάν διανομής τυριών ΠΟΠ του 2013