Ανακοίνωση  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων – Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων, Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων :          Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:   Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

 

Σχετικές Αναρτήσεις