Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων Υποψηφίων

Έναρξη προθεσμίας υποβολής ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ:  Δευτέρα 02/09/2019
Λήξη προθεσμίας υποβολής ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ:   Τρίτη 03/09/2019

 

  • Απόφαση 6153/204490/12.08.2019 προκήρυξης θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.
Έναρξη Υποβολής αιτήσεων Σάββατο 17 Αυγούστου 2019
Λήξη Υποβολής αιτήσεων έως και Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 

 

Σχετικές Αναρτήσεις