Αρχείο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας Βάμβακος 2012

 

Αρχείο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Φυτοπροστασίας Βάμβακος 2012

Περιφερειακό Κέντρο Μαγνησίας                                                               

 

Βοιωτία Εύβοια Καρδίτσα Λάρισα
Τεχνικό Δελτίο Νο 1 (29.06.12)

Τεχνικό Δελτίο Νο 1 (20.06.12)

Τεχνικό Δελτίο Νο 1 (20.06.12) Τεχνικό Δελτίο Νο1 (03.07.12)
Τεχνικό Δελτίο Νο2 (16.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο2 (13.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο 2 (06.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο2 (18.07.12)
Τεχνικό Δελτίο Νο3  (02.08.12) Τεχνικό ΔελτίοΝο3  (03.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (30.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (02.08.12)
Έκτακτο Δελτίο (10.08.12)
Έκτακτο Δελτίο (08.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (10.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (13.08.12)
Τεχνικό Δελτίο Νο4  (13.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (20.09.12) Τεχνικό Δελτίο Νο5 (27.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο5 (29.08.12)
Τεχνικό Δελτίο Νο5 (01.10.12)
Τεχνικό Δελτίο Νο5(16.10.12) Τεχνικό Δελτίο Νο6(27.09.12) Τεχνικό Δελτίο Νο6  (14.09.12)
      Τεχνικό Δελτίο Νο7 (25.09.12) 
Μαγνησία Τρίκαλα Φθιώτιδα  
Τεχνικό Δελτίο Νο 1 (27.06.12) Τεχνικό Δελτίο Νο1 (29.05.12) Τεχνικό Δελτίο Νο 1 (14.06.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο 2 (11.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο 2 (28.06.12) Τεχνικό Δελτίο Νο 2 (03.07.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο3  (27.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (27.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (27.07.12)  
Έκτακτο Δελτίο (07.08.12) Έκτακτο Δελτίο (09.08.12)
Έκτακτο Δελτίο (03.08.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο4 (31.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (30.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (03.09.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο5  (01.10.12) Έκτακτο Δελτίο (05.09.12)
Τεχνικό Δελτίο Νο5(26.09.12)  
  Τεχνικό Δελτίο Νο5(24.09.12)    

Περιφερειακό Κέντρο  Θεσσαλονίκης                                            

 

Ημαθία Θεσσαλονίκη Κιλκίς  
Τεχνικό Δελτίο Νο1 (29.06.12) Τεχνικό Δελτίο Νο1 (07.06.12) Τεχνικό Δελτίο Νο1 (13.06.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο2   (26.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο2  (20.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο2 (12.07.12)  

Τεχνικό Δελτίο Νο3 (03.08.12)

Τεχνικό Δελτίο Νο3 (01.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (07.08.12)  
  Τεχνικό Δελτίο Νο4 (03.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (27.08.12)  
  Τεχνικό Δελτίο No5 (01.10.12) Τεχνικό Δελτίο Νο5(04.10.12)  
Πέλλα Πιερία Χαλκιδική  
Τεχνικό Δελτίο Νο1 (26.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο1 (15.06.12) Τεχνικό Δελτίο Νο1 (28.06.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο2  (02.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο2 (13.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο2 (17.07.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο3   (13.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (03.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (01.08.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο4   (20.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (16.08.12)
Τεχνικό ΔελτίοΝο4 (24.09.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο5 (29.10.12) 
Τεχνικό Δελτίο Νο5 (25.10.12)  

Περιφερειακό Κέντρο Καβάλας 

                                                                 

Έβρος Δράμα Καβάλα  
Τεχνικό Δελτίο Νο1 (Ορεστιάδα) (12.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο1 (06.07.12)    
Τεχνικό Δελτίο Νο1 (Αλεξαν/λη) (24.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο2 (27.07.12)    
Τεχνικό Δελτίο Νο2 (Ορεστιάδα) (30.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (08.08.12)    
Τεχνικό Δελτίο Νο2 (Αλεξαν/λη) (30.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (21.09.12)
   
Τεχνικό Δελτίο Νο3   (Ορεστιάδα) (13.08.12)      
Τεχνικό Δελτίο Νο3 (Αλεξαν/λη)  (07.09.12)      
Τεχνικό Δελτίο Νο4 (Ορεστιάδα) (27.09.12)      
Τεχνικό Δελτίο Νο4 (Αλεξαν/λη) (03.10.12)
     
Ξάνθη Ροδόπη Σέρρες  

Τεχνικό Δελτίο Νο1 (13.07.12)

Τεχνικό Δελτίο Νο2 (03.07.12) Φυτοπροστασία (06.07.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο2 (31.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3(30.07.12) 
Τεχνικό Δελτίο Νο1 (06.07.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο3 (22.08.12) Έκτακτο Δελτίο (13.08.12)
Τεχνικό Δελτίο Νο2 (27.07.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο4  (12.09.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4 (04.09.12) Έκτακτο Δελτίο (29.08.12)  
Τεχνικό Δελτίο Νο5 (09.10.12) Τεχνικό Δελτίο Νο5(27.09.12) Αποφύλλωση Βαμβακιού (11.09.12)  
    Φυτοπροστασία (08.10.12)  

Περιφερειακό Κέντρο Αχαίας        

                                                                                                                   

Αιτωλοακαρνανία Ηλεία    
Τεχνικό Δελτίο Νο1 (29.05.12) Τεχνικό Δελτίο Νο1 (30.05.12)    
Τεχνικό Δελτίο Νο2 (28.06.12) Τεχνικό Δελτίο Νο2 (06.07.12)    
Τεχνικό Δελτίο Νο3 (17.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο3 (27.07.12)    
Τεχνικό Δελτίο Νο4 (31.07.12) Τεχνικό Δελτίο Νο4(10.08.12)    
Τεχνικό Δελτίο Νο5 (17.08.12) Τεχνικό Δελτίο Νο5 (03.09.12)    
Τεχνικό Δελτίο Νο6 (14.09.12)
Τεχνικό Δελτίο Νο6 (25.09.12)    
  Τεχνικό Δελτίο Νο7(15.10.12)    

 

 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις