ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


foto syn omada ergasiasΤο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας σαν Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες και τις Μικροβιακές Αντοχές πραγματοποίησε στις 23 Απριλίου 2013 την 1η κοινή Συνάντηση Ομάδας Εργασίας των εργαστηρίων που ανιχνεύουν σαλμονέλλες και ελέγχουν την ευαισθησία των παθογόνων μικροοργανισμών, στα πλαίσια των υποχρεώσεων του που απορρέουν από το άρθρο 33 του Καν 882/2004/Ε.Ε.Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου, που παραχώρησε η Π.Ε. Ευβοίας.Δικαίωμα συμμετοχής είχαν εκπρόσωποι, τουλάχιστον ένας, από τα περιφερειακά Κτηνιατρικά Εργαστήρια, τα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών & Θεσσαλονίκης, τους Φορείς (ΕΛΓΟ,ΕΦΕΤ) του Υπ.Α.Α.Τ., τα εργαστήρια του Στρατού και τα εργαστήρια αυτοελέγχων του δικτύου εργαστηρίων του Υπ.Α.Α.Τ για τα Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Σαλμονελλών, που πραγματοποιούν ελέγχους σε δείγματα τροφίμων, ζωοτροφών, και σε δείγματα από το περιβάλλον & τα ζώα για την ανίχνευση σαλμονελλών, και προβαίνουν στον έλεγχο της Μικροβιακής Αντοχής των παθογόνων που απομονώνουν από νοσούντα ζώα.
Στη Συνάντηση Ομάδας Εργασίας συμμετείχαν 64 κτηνίατροι, βιολόγοι, γεωπόνοι και τεχνολόγοι τροφίμων, που εκπροσωπούσαν

 • 09 περιφερειακά Κτηνιατρικά Εργαστήρια του Υπ.Α.Α.Τ.
 • 05 Τμήματα των Κ.Κ.Ι. Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
 • 16 από τα 25 εργαστήρια αυτοελέγχων του δικτύου εργαστηρίων που συμμετέχουν στα Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Σαλμονελλών, και επιπλέον 2 υποψήφια εργαστήρια
 • τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια του Στρατού (ΚΒΙΕΣ),
 • το Μικροβιολογικό Εργαστήριο των Εργαστηρίων Δοκιμών Αττικής του Ε.Φ.Ε.Τ.
 • το ΕΛΓΟ «Δήμητρα» - Ινστιτούτο ΤΕχνολογίας ΓΕωργικών Προϊόντων.
 • Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης εκπρόσωπος του Ε.ΣΥ.Δ. και εκπρόσωπος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας-ΚΕΔΥ-ΚΕEΛΠΝΟ. 

Τα θέματα που παρουσιάσθηκαν αφορούσαν τόσο την ανίχνευση και την οροτυπία στελεχών σαλμονελλών όσο και τις Μικροβιακές Αντοχές των παθογόνων μικροοργανισμών, ως προς τα ισχύοντα πρότυπα και τις αναθεωρήσεις τους, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα των δοκιμών ικανότητας που διοργανώνει το Ε.Ε.Α.Σαλμονελλών και το σχεδιασμό μελλοντικών δοκιμών, στοιχεία από τις αντοχές στελεχών σαλμονελλών που απομονώθηκαν τόσο από τον κτηνιατρικό όσο και από τον ανθρώπινο τομέα, καθώς και τις δραστηριότητες του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χαλκίδας σαν Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες και τις Μικροβιακές Αντοχές.
Ομιλητές, με τη σειρά που παρουσιάστηκαν τα θέματα, ήταν

 • Αθανάσιος Κατσίμπρας, Κτηνίατρος, αναλυτής στο Κτ. Ε. Χαλκίδας
 • Μαρία Γαβαλά /Προϊσταμένη του Κτ.Ε.Χαλκίδας,
 • Αφροδίτη Σμπιράκη, Κτηνίατρος, αναλύτρια στο Κτ. Ε. Χαλκίδας
 • Ελένη Βαλκάνου, Κτηνίατρος, αναλύτρια στο Κτ. Ε. Χαλκίδας
 • Γεωργία Μανδηλαρά, Βιολόγος, Επιστημονική Υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σαλμονελλών, Σιγκελλών, βερο-τοξινογόνων E.coli & λοιπών εντεροπαθογόνων (EKAΣΣ) , Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας-ΚΕΔΥ-ΚΕEΛΠΝΟ , ως προσκεκλημένη ομιλήτρια

Την επόμενη ημέρα 24.04.2013 ακολούθησε στους χώρους του Εργαστηρίου μας θεωρητική και τεχνική ενημέρωση- εκπαίδευση σχετικά με την Ανίχνευση Σαλμονελλών από τρόφιμα, ζωοτροφές και περιβαλλοντικά δείγματα ζώων, την Οροτυπία των στελεχών Σαλμονελλών και τις Μικροβιακές Αντοχές παθογόνων μικροοργανισμών.Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 42 άτομα, 39 από τα οποία είχαν συμμετάσχει και στη συνάντηση της προηγούμενης ημέρας. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό (αναλυτές) του Εργαστηρίου μας σε 2 κύκλους των 3 ομάδων που εναλλάσσονταν. Κατά την θεωρητική και τεχνική ενημέρωση- εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι αναζήτησαν να επιλύσουν τις απορίες τους μέσα από μια ζωντανή συζήτηση.Μετά το πέρας της συνάντησης και της εκπαίδευσης μοιράστηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, με ερωτήσεις σχετικά με τη θεματολογία, τη διοργάνωση και την επιθυμία για επανάληψη. Απάντησαν 50 από τους 70 συνολικά συμμετέχοντες και τις δύο ημέρες . 
Η απλή ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι 

 • 100% των συμμετεχόντων έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από τη θεματολογία της Συνάντησης Ομάδας Εργασίας και την πρακτική επίδειξη στους χώρους του εργαστηρίου μας.
 • Δεν υπήρξε κανένα αρνητικό σχόλιο για την οργάνωση των εκδηλώσεων
 • Ακόμα, αρκετοί συμμετέχοντες πρότειναν να επαναληφθεί στο μέλλον ανάλογη συνάντηση.

Όλα τα παραπάνω, μαζί με το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για τη συνάντηση όσο και την εκπαίδευση, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία και ότι η πρωτοβουλία του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χαλκίδας ως Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες και τις Μικροβιακές Αντοχές να ενεργοποιήσει εκ νέου την εκπαίδευση/ενημέρωση που είχε σταματήσει το 2004 ήταν ορθή και θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Σχετικές Αναρτήσεις