Δημοπρασία Π.Ε. Έβρου 75290/2624/28-03-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό

Χρήση

75290/2624/28-03-2024

7.408

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 18/04/2024, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 13:30 μ.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις