Δημοπρασία Π.Ε. Έβρου 76822/2695/08-03-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό

Χρήση

76822/2695/08-03-2024

2.098

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 25/04/2024, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 12:00 μ.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις