Δημοπρασία Π.Ε. Έβρου 76818/2693/08-03-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό

Χρήση

76818/2693/08-03-2024

1.107

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 25/04/2024, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 12:30 μ.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις