Δημοπρασία Π.Ε. Έβρου 76813/2691/08-03-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό

Χρήση

76813/2691/08-03-2024

9.966

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 25/04/2024, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 13:00 μ.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις