Δημοπρασία Π.Ε. Ιωαννίνων 75498/2481/15-05-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ)

Χρήση

75498/2481/15-05-2024

4.924,02
6.155,97

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 20/06/2024, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις