Ενημερωτικό υλικό - Νομοθεσία της ΕΕ

Ενημερωτικό υλικό - Νομοθεσία της ΕΕ

Για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση όλων των ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενημερωτικό υλικό που σχεδίασε η Ε. Επιτροπή, όπως οι δέκα συμβουλές για την καθημερινή μας ζωή και την καλύτερη κατανόηση της ημερομηνίας λήξης των τροφίμων («ανάλωση κατά προτίμηση πριν από…» και «ανάλωση έως…»), καθώς και το υλικό που συγκέντρωσε για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ε. Ένωσης.

Σχετικές Αναρτήσεις