Πρόγραμμα Επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα άγρια πτηνά και στα ιπποειδή

  • ΥΑ 602/112480/(ΦΕΚ Β΄2486/18.04.2023) Πρόγραμμα Επιτήρησης του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή, τα πτηνά και σε άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό, για το έτος 2023.
  • ΥΑ 481/67903/(ΦΕΚ Β΄359/23.03.2022) Πρόγραμμα Επιτήρησης του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή, τα πτηνά και σε άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό, για το έτος 2022.
  • ΥΑ 394/59598/(ΦΕΚ Β΄862/05.03.2021) Πρόγραμμα Επιτήρησης του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή, τα πτηνά και σε άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό, για το έτος 2021.
  • ΥΑ 1008/89106/23.03.2020 Πρόγραμμα Επιτήρησης του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα Iπποειδή, στα πτηνά και σε άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό (ΦΕΚ Β΄1404/15.04.2020). (23.03.2020)
  • ΦΕΚ 508 Β΄/20.02.2019 Πρόγραμμα Επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά για το 2019. (20.02.2019)
  • ΦΕΚ 43 Β΄/18.01.2018 Πρόγραμμα Επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά για το 2018. (23.01.2018)
  • ΦΕΚ 351/09.02.2017 Πρόγραμμα Επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά για το 2017. (15.02.2017)
  • ΥΑ 350/12778/29.01.2016(ΦΕΚ Β’ 379/18.02.2016) Πρόγραμμα επιτήρησης  του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και στα πτηνά για το έτος 2016. (03.03.2016)
  • ΥΑ 27/3259/14.01.2015 Πρόγραμμα Επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα άγρια πτηνά(ΦΕΚ Β΄142/22.01.15). (02.02.2015)
  • ΥΑ 4758/150943/05.12.2013) Πρόγραμμα Ελέγχου του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα άγρια πτηνά (ΦΕΚ Β΄3148/11.12.2013). (03.02.2014)

Δ/νση Υγείας των Ζώων 

Σχετικές Αναρτήσεις