Προδιαγραφές Προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ με Αιτήματα που έχουν διαβιβαστεί στην Ε.Ε.

Α. Αιτήματα καταχώρισης νέων ονομασιών στο Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ
Β. Αιτήματα τροποποίησης προδιαγραφών ήδη καταχωρισμένων ονομασιών

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας 

Σχετικές Αναρτήσεις

Οίνοι ΠΟΠ-ΠΓΕ

Τυριά