Αποφάσεις - Έγγραφα για τη Φυτοπροστασία στη Βαμβακοκαλλιέργεια έτους 2020

  • Απόφαση αριθ. 5856/159419/18.05.20 «Εφαρμογή προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, για την καλλιεργητική περίοδο 2020». (18.05.20)
  • Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια (Μάϊος 2020)
  • Απόφαση αριθ. 10964/155747/15.06.2020. «Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 65.760,00 € για την επιχορήγηση Περιφερειών για το Πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας έτους 2020.
  • Αρ.πρωτ. 9614/97428/20.09.12 «Απαραίτητες μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές επεμβάσεις στα βαμβακοχώραφα για την αντιμετώπιση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού». 
  • Απόφαση αριθ. 3640/41533/03.04.12.«Καθορισμός των κατωτάτων ορίων πληθυσμιακής πυκνότητας των επιβλαβών οργανισμών της βαμβακοκαλλιέργειας, για τη λήψη απόφασης επέμβασης με φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Φ.Π.), σύμφωνα με τις γενικές αρχές της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας». 
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Σχετικές Αναρτήσεις