Κοινοτική Νομοθεσία Βιολογικών Προϊόντων

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Ακουλουθεί η λίστα με την τρέχουσα νομοθεσία:

Λοιπή Νομοθεσία 
      • Καν. αριθ. 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
      • Καν. αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
      • Καν. αριθ. 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας

 

Σχετικές Αναρτήσεις