Πρόγραμμα Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις Οινοπαραγωγής 2020-2023

 

  • ΥΑ 1771/149520/2019(ΦΕΚ Β΄2736/03.07.2019) "Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023".
    • ΥΑ 320/41449/06.02.2020 "Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1771/149520/2019 (Β 2736) υπουργικής απόφασης ‘Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023’." (ΦΕΚ Β΄ 374)
    • ΥΑ 2340/223131/09.09.2019 “Τροποποίηση της με αριθ. 1771/149520/21-06-2019 «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023”. (ΦΕΚ Β΄ 3550)
    • ΥΑ 1314/127161/15.06.2020(ΦΕΚ Β΄2591/26.06.2020) “Τροποποίηση της με αριθ. 1771/149520/21-06-2019 Y.A «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023» για τις αιτήσεις που αφορούν την περίοδο 2019-2020 λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 ”.

Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

Σχετικές Αναρτήσεις