Διεφφεμπάχια

difempaxia

Dieffenbachia sp.
Araceae

 

Εκλογή Προτιµάτε φυτό παραφυόδες, µε πλούσιο πράσινο φύλλωµα και κυρίως χωρίς πληγές στον κεντρικό βλαστό.
Τοποθέτηση

Δροσερό ηµισκιερό µέρος, µακριά από το άµεσο ηλιακό φως και τα ρεύµατα αέρα.

Πότισμα

Ελέγχουµε την υγρασία του χώµατος παίρνοντας στα δάχτυλό µας λίγο επιφανειακό χώµα από τη γλόστρα, µέχρι 5 εκατ. βόθος, και το σφίγγουµε ελαφρό. Αν το χώµα σχηµατίσει µπόλα, αλλό µετά διαλύεται, λέµε ότι βρίσκεται στο ρόγο του και δεν χρειόζεται πότισµα. Αν δεν γίνεται µπόλα και είναι ξερό, ποτίζουµε αµέσως. Αν λασπώνει, ποτίζουµε πιο αραιό. Το καλοκαίρι ο έλεγχος της υγρασίας γίνεται πιο τακτικό (κάθε 2-3 ηµέρες).

Αλλαγή γλάστρας 

Αν κρίνουµε ότι το φυτό χρειόζεται αλλαγή γλόστρας (εξαρτόται από την ανόπτυξή του) κάνουµε τα εξής:

  1. Παίρνουµε µια µεγαλύτερη γλόστρα, βόζουµε χαλίκι στον πότο της για στρόγγιση και τοποθετούµε τύρφη ή έτοιµο φυλλόχωµα γεµίζοντας το 1/3 της γλόστρας. 
  2. Σύροντας ένα µαχαίρι κατά µήκος των τοιχωµότων της παλιός γλόστρας, αποκολλόµε το φυτό. Αναποδογυρίζουµε τη γλάστρα, κρατώντας τον κορµό του φυτού ανάµεσα στα δόχτυλό µας, και το βγόζουµε από τη γλόστρα.
  3. Τοποθετούµε το φυτό στη νέα γλάστρα, χωρίς να σπόσουµε τη µπόλα του χώµατός του, και γεµίζουµε τον κενό χώρο µε τύρφη ή έτοιµο φυλλόχωµα. Συµπιέζουµε το νέο χώµα γύρω-γύρω µε τα δόχτυλό µας και ποτίζουµε. Η αλλαγή της γλόστρας γίνεται νωρίς την όνοιξη, πριν ζεστόνει ο καιρός.
Λίπανση Όταν είναι στην ανόπτυξη, οι απαιτήσεις του είναι αυξηµένες και θέλει πλήρες λίπασµα.
Χώμα

Κουµαρόχωµα ή καλό κηπόχωµα µε τύρφη και καλό χωνεµένη κοπριό είναι κατάλληλο µίγµα για την ανόπτυξη του φυτού.

Σχετικές Αναρτήσεις