Κρεμαστά

kremasta

Ειδική κατηγορία φυτών
(πλαγιοκλαδή - κρεµοκλαδή)

Εδώ έχουμε διάφορα είδη:
Κισσοί - πλήκτρανθος .
αισχύνανθος . κολούμνεα κτλ.

 

Εκλογή

Προτιμάτε φυτά με σχηματισμένους πλάγιους - κρέµασμένους βλαστούς, με πλούσιο φύλλωμα. Οι βλαστοί να κρέμονται από όλες τις μεριές της γλάστρας και όχι από μία μόνο (μονόπλευρη ανάπτυξη).

Τοποθέτηση

Σε σκιερά δροσερά μέρη μακρυά από ψυχρά ρεύματα αέρα. Οι τρυφεροί βλαστοί - φύλλα παθαίνουν εγκαύματα όταν τα βλέπει κατ' ευθείαν το φως του ήλιου. Οι γλάστρες τοποθετούνται σε υπερυψωμένα μέρη ή κρέμονται από κάποιο σημείο.

Πότισμα Το καλοκαίρι συχνά ποτίσματα αλλά με λίγο νερό. Καθημερινά ραντίσματα με νερό στα φύλλα.
Κλάδεμα Γίνεται μόνο καθάρισμα των ξερών βλαστών.
Αλλαγή γλάστρας

Δεν χρειάζεται συχνά αλλαγή γλάστρας. Καλή εποχή είναι από τον Απρίλιο έως το Μάιο. Χρησιμοποιείται μίγμα από κουμαρόχωμα - τύρφη και λίγη κοπριά.

Λίπανση Μια φορά το μήνα από Μάιο έως Σεmέμβριο με ένα πλήρες λίπασμα στη μικρότερη συνιστώμενη αναλογία.

Σχετικές Αναρτήσεις