Φοίνικας

finikas

Phoenix sp.
Arecaceae

 

Τοποθέτηση

Σε φωτεινά σηµεία, µε θερµοκρασίες µέτριες (12 C _ 15 C) και καλό αερισµό. Μπορεί να αναπτυχθεί και σε εξωτερικούς χώρους, σε ήπια κλίµατα.

Πότισμα

Το χειµώνα τα ποτίσµατα είναι περιορισµένα, ενώ το καλοκαίρι αυξάνονται, φροντίζοντας την εποχή αυτή να µη του λείψει το νερό.

Αλλαγή γλάστρας

Ο ρυθµός ανάπτυξής του είναι αργός και έτσι η αλλαγή γλάστρας µπορεί να γίνεται κάθε 3-5 χρόνια τους µήνες Απρίλιο - Μάιο.

Λίπανση Όταν είναι στην ανάπτυξη, οι απαιτήσεις του είναι αυξηµένες και θέλει πλήρες λίπασµα.
Χώμα

Πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική υγρασία στο χώµα γι' αυτό και το µίγµα που χρησιµοποιείται πρέπει να είναι ελαφρό. Κουµαρόχωµα ή καλό χώµα κήπου µε ποσότητα τύρφης εµπλουτισµένα µε καλά χωνεµένη κοπριά είναι κατάλληλο µίγµα.

 

Ανάλογο είδος µε το Φοίνικα είναι και η Ουασιγκτώνια, που χρειάζεται τις ίδιες φροντίδες.

Σχετικές Αναρτήσεις