Στεφανωτίς

stefanotis

Stephanotis floribunda
ASCLEPIADACEAE

 

Εκλογή

Προτιµάτε φυτά µε 2-3 κύριους βλαστούς καλής υγείας και ανάπτυξης, µε φύλλα πράσινα κηρώδη ακέραια. Φυτά υποστηλωµένα και ανθισµένα.

Τοποθέτηση

Διαλέξτε θέσεις προφυλαγµένες από ψυχρά ρεύµατα αέρα. Θέσεις ηµισκιερές - δροσερές µε ήπιο αερισµό είναι οι καλύτερες. Ποτέ το φυτό να µην δέχεται απ' ευθείας το ηλιακό φως.

Πότισμα

Αραιά ποτίσµατα και µικρές ποσότητες νερού. Είναι ανθεκτικό φυτό. Ιδιαίτερη φροντίδα χρειάζεται µόνο κατά την εποχή της ανθοφορίας. Τότε τα ποτίσµατα πρέπει να γίνονται τακτικά. Αντίθετα θέλει πάντοτε σχετική υγρασία στην ατµόσφαιρα (διαβροχές στα φύλλα).

Καθαρισμός-υποστύλωση

Το φυτό δεν κλαδεύεται. Μόνο κάθε άνοιξη καθαρίζουµε τον κύριο κορµό από άχρηστη βλάστηση κ.λ.π. Έχει απαραίτητα ανάγκη από υποστύλωση (κυκλική-ευθυτενή). Έτσι στηρίζονται οι βλαστοί του, δίδεται σχήµα, κυρίως όµως διευκολύνεται και οδηγείται σε πλούσια ανθοφορία.

Αλλαγή γλάστρας

Δεν έχει ανάγκη από συχνές αλλαγές. Συνήθως γίνεται την άνοιξη. Ως υπόστρωµα καλό είναι ένα µίγµα από κουµαρόχωµα, τύρφη και κοπριά χωνεµένη.

Λίπανση

Από Μάιο έως Οκτώβριο κυρίως µε τον σχηµατισµό των ανθέων. Πάντοτε πλήρη λιπάσµατα διαλυµένα σε νερό, στη µικρότερη συνιστώµενη δοσολογία.

Σχετικές Αναρτήσεις