Νομοθεσία για τα Άνθη-Καλλωπιστικά

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΘΕΩΝ
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 316/68 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Μαρτίου 1968 περί καθορισμού των κανόνων ποιότητος για τα νωπά κομμένα άνθη και τα νωπά φυλλώματα
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 315/68 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τής 12ης Μαρτίου 1968 περί τών κανόνων ποιότητος γιά τούς βολβούς, τά κρόμμυα καί τούς κονδύλους πού προορίζονται γιά την παραγωγή άνθέων

Σχετικές Αναρτήσεις