Θερμοκήπια

  • YA 622/156637/07.06.2022: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2243/333582/27-11-2020 (ΦΕΚ  5432 Β 9-12-2020) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των τύπων και των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων  καλλιέργειας μανιταριών καθώς και θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης και διαδικασία έγκρισης και ελέγχου αυτών. (ΦΕΚ 2933/10.06.2022)
  • ΦΕΚ Β΄ 5432/09.12.2020: Καθορισμός των τύπων και των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων καλλιέργειας μανιταριών καθώς και θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης και διαδικασία έγκρισης και ελέγχου αυτών.
  • ΦΕΚ Β΄ 5430/09.12.2020: Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής διχτυοκηπίων και διαδικασία έγκρισης μελέτης, κατασκευής, εγκατάστασης, και έλεγχου αυτών.
  • Πίνακες εγκεκριμένων τύπων θερμοκηπίων  (15.12.2020)

Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής

Σχετικές Αναρτήσεις