Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 2259/16-3-2018 ΚΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»

Σχετικές Αναρτήσεις