3η Τροποποίηση και Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 8499/3.8.2017 Εγκυκλίου προδιαγραφών Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής (ΕΣΕ) στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10

Σχετικές Αναρτήσεις