Εγκύκλιος σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης (συμπεριλαμβανόμενης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο των Νέων Προσκλήσεων της Δράσης 10.1.04

Σχετικές Αναρτήσεις