ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ 13

Το ΜΕΤΡΟ 13: «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 περιλαμβάνει τα παρακάτω Υπομέτρα :

Υπομέτρο 13.1  : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές.
Υπομέτρο 13.2 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών.
Υπομέτρο 13.3 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.

Περισσότερα...............

Σχετικές Αναρτήσεις