3η Τροποποίηση της αριθ. 1269/204878/24.07.2020 Εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.03

Περισσότερα...............

 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις