Έγκριση του Δεύτερου Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων στήριξης οι οποίες υποβλήθηκαν στην Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας, στην Δράση 2, στα Υπομέτρα Α) 16.1-16.2, Β) 16.1-16.5 του (ΠΑΑ) 2014-2020

 

Περισσότερα...............

 

Σχετικές Αναρτήσεις