7. Εισαγωγή Α' Υλης

Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνεται και γνωμοδοτεί για την εισαγωγή Α΄ υλών από τρίτες χώρες για την παραγωγή λιπασμάτων ή προϊόντων λίπανσης.

Σχετικές Αναρτήσεις