Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Γεωργικών Φαρμάκων

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικού φαρμάκου σε επαγγελματία χρήστη είναι η έκδοση συνταγής, για τη χρήση του, από επιστήμονα, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συνταγογράφων με τη χρήση της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας.

Σχετικές Αναρτήσεις