Δοκιμαστική Εφαρμογή Εξετάσεων Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων ΟΧΓΦ

Οι ενδιαφερόμενοι για πιστοποιητικό Γνώσεων ΟΧΓΦ μπορούν να λάβουν κάθε ενημέρωση και να ελέγξουν τις γνώσεις τους στην ΟΧΓΦ, προκειμένου να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ΟΧΓΦ.

Σχετικές Αναρτήσεις