Αίτηση Εγγραφής Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων

Οι επιστήμονες που εκδίδουν συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων εγγράφονται στο ειδικό για το σκοπό αυτό μητρώο για να μπορούν με τη χρήση ειδικών κωδικών να εκδίδουν συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Σχετικές Αναρτήσεις