Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για Γεωργικά Δημοσιονομικά Θέματα (AGRIFIN)

 

Η Ομάδα εργασίας του Συμβουλίου «AGRIFIN», εξετάζει θέματα δημοσιονομικών επιπτώσεων που προκύπτουν από προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οικονομικούς απολογισμούς των γεωργικών ταμείων, καθώς επίσης και εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προεδρεύει το κράτος-μέλος που έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αποτελέσματά της ανακοινώνονται στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER). Συγκαλείται κατά την κρίση της Προεδρίας, περίπου μια φορά το μήνα. Επίσημο μέλος για την Ελλάδας έχει ορισθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες: Δήμητρα Σεργιάννη, τηλ. 210 212 4518, e-mail:

Αρχείο Ημερησίων Διατάξεων των συνεδριάσεων της AGRIFIN

 

Σύνοδοι Επιτροπής 2016

 

 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις