Επιτροπή Γεωργικών Ταμείων (AGRIFUNDS)

Η Επιτροπή των Γεωργικών Ταμείων παρακολουθεί την χρηματοδότηση των γεωργικών δαπανών και συνεδριάζει μία φορά το μήνα. Στις συνεδριάσεις της εξετάζονται επιπλέον της πορείας χρηματοδότησης στο σύνολο των Κρατών Μελών, οι απόφασεις εκκαθάρισης λογαριασμών, η πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και αποφάσεις που αφορούν διάφορες χρηματοδοτικές διατάξεις. Επίσημο μέλος για την Ελλάδα έχει ορισθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ συμμετέχει και ο Οργανισμός Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες: Δήμητρα Σεργιάννη, τηλ. 210 212 4518, e-mail:

Αρχείο Ημερησίων Διατάξεων των συνεδριάσεων της Επιτροπής Γεωργικών Ταμείων

Σύνοδοι Επιτροπής 2017

Σύνοδοι Επιτροπής 2016

 

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις