Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες

                     entnosimo xalkida

foto xalkisa 2Το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το άρθρο 33 του Καν 882/2004/Ε.Ε., ως Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες και για τη Μικροβιακή Αντοχή, διοργάνωσε στη Χαλκίδα τη 2η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Δικτύου Εργαστηρίων για τις Σαλμονέλλες και τη Μικροβιακή Αντοχή στις 19 Μαΐου 2016, αξιοποιώντας την εμπειρία από την προηγούμενη -1η- Συνάντηση Ομάδας Εργασίας, το 2013.

Στη φετινή Συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ.Α.Α.Τ., των Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών & Θεσσαλονίκης, των Περιφερειακών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων, Φορέων του Υπ.Α.Α.Τ (ΕΛΓΟ «Δήμητρα» Ι.Τ.Α.Π., Ε.Φ.Ε.Τ.), των εργαστηρίων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, των ιδιωτικών εργαστηρίων αυτοελέγχων που συμμετέχουν στα Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Σαλμονελλών του Υπ.Α.Α.Τ, καθώς και του ΚΕΕΛΠΝΟ. Ακόμη, παρευρέθη ως εισηγήτρια, μετά από πρόσκληση, η επικεφαλής του Ενωσιακού Εργαστηρίου Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες, Dr. Kirsten Mooijman.
Στη Συνάντηση Ομάδας Εργασίας παρευρέθησαν 56 κτηνίατροι, βιολόγοι, χημικοί, γεωπόνοι, επόπτες δημόσιας υγείας και τεχνολόγοι τροφίμων, το 50% εκ των οποίων συμμετείχαν για πρώτη φορά, που εκπροσωπούσαν:

 • 2 Τμήματα (Ζωοανθρωπονόσων, Καταγραφής και Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου, Τεχνικής Σπερματέγχυσης και Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων) της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής,
 • 4 Τμήματα των Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Υπ.Α.Α.Τ.), 
 • 7 περιφερειακά Κτηνιατρικά Εργαστήρια του Υπ.Α.Α.Τ. (Τμήματα Κ.Κ.Α. & Κ.Κ.Θ.),
 • 16 από τα 25 εργαστήρια αυτοελέγχων του δικτύου εργαστηρίων που συμμετέχουν στα Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου Σαλμονελλώσεων,
 • τα Μικροβιολογικά Εργαστήρια του Στρατού (ΚΒΙΕΣ),
 • το Μικροβιολογικό Εργαστήριο των Εργαστηρίων Δοκιμών Αττικής του Ε.Φ.Ε.Τ.,
 • το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» - Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων,
 • το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕEΛΠΝΟ).

Εισηγητές της Συνάντησης Ομάδας Εργασίας ήταν οι κτηνίατροι-αναλυτές του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χαλκίδας, καθώς και τέσσερις προσκεκλημένοι επιστήμονες. Οι εισηγήσεις αφορούσαν σε θέματα σχετικά με την ανίχνευση των Σαλμονελλών και τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα και μεθόδους, με τα αποτελέσματα των δοκιμών ικανότητας που διοργανώνει το Ε.Ε.Α.Σαλμονελλών και το σχεδιασμό των μελλοντικών δοκιμών, με την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου Σαλμονελλώσεων, με τα δεδομένα για τη μικροβιακή αντοχή απόρροια εφαρμογής των Εθνικών Προγραμμάτων παρακολούθησης της αντοχής στις αντιμικροβιακές ουσίες ζωονοσογόνων και συμβιωτικών βακτηρίων για τα έτη 2014-2015, με την μελέτη των γενετικών μηχανισμών ανάπτυξης της αντοχής, με ενδιαφέροντα θέματα στον τομέα της εργαστηριακής έρευνας και πρακτικής, καθώς και με τα στοιχεία για τις Σαλμονέλλες που απομονώνονται από τον ανθρώπινο τομέα. Επίσης, η επικεφαλής του Ενωσιακού Εργαστηρίου Αναφοράς Σαλμονελλών παρουσίασε εκτενώς τον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς και της αλληλεπίδρασής τους με τα Εργαστήρια Αναφοράς της Ε.Ε. Με την σειρά παρουσίασης των θεμάτων, εισηγητές ήταν οι ακόλουθοι:

 • Δρ. Kirsten Mooijman, επικεφαλής του Ενωσιακού Εργαστηρίου Αναφοράς για τις Σαλμονέλλες
 • Δρ. Αφροδίτη Σμπιράκη, Κτηνίατρος, Προϊσταμένη του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χαλκίδας,
 • Μυρσίνη Τζανή, Κτηνίατρος MSc, Προϊσταμένη του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων (Υπ.Α.Α.Τ, Δ.Υ.Ζ.)
 • Δρ. Γεωργία Μανδηλαρά, Βιολόγος, Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Σαλμονελλών, Σιγκελλών, βερο-τοξινογόνων E.coli & λοιπών εντεροπαθογόνων (EKAΣΣ), Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας-ΚΕΔΥ-ΚΕEΛΠΝΟ
 • Ελένη Βαλκάνου, Κτηνίατρος MSc, αναλύτρια στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας
 • Δρ. Νίκη Μουττωτού, Κτηνίατρος, αναλύτρια στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας
 • Δημήτριος Κατσαρός, Κτηνίατρος, αναλυτής στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας
 • Δρ. Ιωάννα Αποστόλου, Κτηνίατρος, αναλύτρια στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Σαλμονελλών και Μικροβιακής Αντοχής διοργάνωσε παράλληλα, με την ευκαιρία της διεξαγωγής της Συνάντησης foto xalkida 1Ομάδας Εργασίας, πρακτική εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χαλκίδας στις 20/05/2016. Η πρακτική εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε από τους αναλυτές του εργαστηρίου ήταν ολοήμερη, πραγματοποιήθηκε σε δύο κύκλους εκπαίδευσης με ολιγάριθμες ομάδες εκπαιδευόμενων και περιλάμβανε τα αντικείμενα της μεθόδου ανίχνευσης Σαλμονελλών από τρόφιμα, ζωοτροφές, παθολογικά υλικά ζώων και περιβαλλοντικά δείγματα, της μεθόδου οροτυποποίησης Σαλμονελλών και των μεθόδων προσδιορισμού της Μικροβιακής Αντοχής παθογόνων μικροοργανισμών. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά 43 άτομα, από τα οποία σε ποσοστό 66% για πρώτη φορά. Δόθηκε η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να επιλύσουν τις απορίες τους σχετικά με τις μεθόδους εργαστηριακής εξέτασης και να εξασκηθούν σε αυτές στο περιβάλλον του διαπιστευμένου εργαστηρίου. Αναφορικά τόσο με τη Συνάντηση Ομάδας Εργασίας, όσο και με την Πρακτική Εκπαίδευση, το σύνολο των συμμετασχόντων αξιολόγησε τις δραστηριότητες ως απόλυτα επιτυχείς και εποικοδομητικές και προτάθηκε να επαναληφθούν και στο μέλλον, όπως προέκυψε από την εκτίμηση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης που μοιράστηκαν στο τέλος της διήμερης εκδήλωσης.

Το προσωπικό του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χαλκίδας εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα που δόθηκε φέτος για τη διοργάνωση της 2ης Συνάντησης Ομάδας Εργασίας και Πρακτικής Εκπαίδευσης του προσωπικού του Δικτύου Εργαστηρίων Σαλμονελλών και Μικροβιακής Αντοχής, με την υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Π.Ε. Εύβοιας για την παραχώρηση του Συνεδριακού Κέντρου και με την τιμητική συμμετοχή της επικεφαλής του Ενωσιακού Εργαστηρίου Αναφοράς Σαλμονελλών. Εκφράζεται η πεποίθηση ότι ανάλογες δραστηριότητες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και στο μέλλον.

Ακολουθούν οι εισηγήσεις της Συνάντησης Ομάδας Εργασίας.

 

Σχετικές Αναρτήσεις