Διακήρυξη Δημοπρασίας: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτου, εμβαδού 10.218τ.μ., βρίσκεται στη θέση Πεθελινό εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, της Περ. Ενότητας ΣΕΡΡΩΝ

Σχετικές Αναρτήσεις