Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 17903/09-09-2016

Αριθμ. Διακήρυξης Έκταση (τ.μ) Χρήση
 17903/09-09-2016
4.700 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 14/10/2016, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 09:30 π.μ. και ώρα λήξης 09:50 π.μ. 

Σχετικές Αναρτήσεις