Πρόγραμμα Επενδύσεων σε Επιχειρήσεις Αμπελοοινικού Τομέα 2023-2027

  • ΥΑ 3284/361545/23.11.2023(ΦΕΚ Β΄6660/23.11.2023): Τροποποίησης της αριθμ. 3139/329923/27-10-2023 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων Π2-58.2 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας» και Π2-58.6 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής» σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027, βάσει του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115».
  • ΥΑ 3139/329923(ΦΕΚ Β΄6309/06.11.2023):Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων Π2-58.2 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας» και Π2-58.6 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής» σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027, βάσει του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115.

Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

Σχετικές Αναρτήσεις