Φίκος Ελαστικός

fikos elastikos

Ficus elastica «decora»
Moraceae

 

Εκλογή

Προσέχετε να έχει υγιή και πρόσινα φύλλα, να µην είναι κατεστραµµένη η κορυφή του και ο βλαστός να είναι σε µεγόλο µήκος ξυλοποιηµένος (ψηµµένος), ένδειξη σκληραγωγίας του φυτού.

Πότισμα

Ελέγχουµε την υγρασία του χώµατος παίρνοντας στα δόχτυλό µας λίγο επιφανειακό χώµα από τη γλόστρα, µέχρι 5 εκατ. βόθος, και το σφίγγουµε ελαφρό. Αν το χώµα σχηµατίσει µπόλα, αλλό µετά διαλύεται, λέµε ότι βρίσκεται στο ρόγο του και δεν χρειόζεται πότισµα. Αν δεν γίνεται µπόλα και είναι ξερό, ποτίζουµε αµέσως. Αν λασπώνει, ποτίζουµε πιο αραιό. Το καλοκαίρι ο έλεγχος της υγρασίας γίνεται πιο τακτικό (κόθε 2-3 ηµέρες).

Αλλαγή γλάστρας

Αν κρίνουµε ότι το φυτό χρειόζεται αλλαγή γλόστρας (εξαρτόται από την ανόπτυξή του) κόνουµε τα εξής:

  1. Παίρνουµε µια µεγαλύτερη γλόστρα, βόζουµε χαλίκι στον πότο της για στρόγγιση και τοποθετούµε τύρφη ή έτοιµο φυλλόχωµα γεµίζοντας το 1/3 της γλόστρας. 
  2. Σύροντας ένα µαχαίρι κατά µήκος των τοιχωµότων της παλιός γλόστρας, αποκολλόµε το φυτό. Αναποδογυρίζουµε τη γλόστρα, κρατώντας τον κορµό του φυτού ανάµεσα στα δόχτυλό µας, και το βγόζουµε από τη γλόστρα.
  3. Τοποθετούµε το φυτό στη νέα γλόστρα, χωρίς να σπόσουµε τη µπόλα του χώµατός του, και γεµίζουµε τον κενό χώρο µε τύρφη ή έτοιµο φυλλόχωµα. Συµπιέζουµε το νέο χώµα γύρω-γύρω µε τα δόχτυλό µας και ποτίζουµε. Η αλλαγή της γλόστρας γίνεται νωρίς την όνοιξη, πριν ζεστόνει ο καιρός.
Λίπανση Όταν είναι στην ανάπτυξη, οι απαιτήσεις του είναι αυξηµένες και θέλει πλήρες λίπασµα.
Χώμα Χρησιµοποιούµε µίγµα που περιέχει κουµαρόχωµα ή χώµα κήπου µε τύρφη και καλά χωνεµένη κοπριά.
Υποστύλωση Για να βοηθήσουµε τη γρήγορη και κατακόρυφη ανόπτυξη του φυτού σε νεαρή ηλικία το υποστυλώνουµε.
 

Φυτό της ίδιας οικογένειας µε τις ίδιες απαιτήσεις είναι και ο Φίκος ο ποικιλόφυλλος και ο Φίκος ο λυρόφuλλος.

Σχετικές Αναρτήσεις