ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ-Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής  Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2020

Σχετικές Αναρτήσεις