1η Τροποποίηση της αρίθ. 871/133445/20-05-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 13 «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ», έτους 2021».

Περισσότερα...............

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις