ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Δημοσιοποίησης  Πινάκων Εγκεκριμένων και Απορριπτόμενων Αιτήσεων Στήριξης/Πληρωμής Μέτρου 13 (Εξισωτική Αποζημίωση)  του ΠΑΑ 2014-2020, έτους 2022


Περισσότερα...............

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις