Αναρτήσεις Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχου Ν. Ιωαννίνων

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

T.κ.: 45110 - Τ.Θ. 1171
Τηλέφωνα: 26510 79307
Fax: 26510 33161
e-mail:

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις