Δημοπρασία Π.Ε. Σερρών 272233/10060/16-04-2024


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ)

Χρήση

272233/10060/16-04-2024

3.865
1.229

Γεωργική

Ημερομηνία Δημοπρασίας 24/05/2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. έως 11:20 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις