Ποιοτικός έλεγχος επιτραπέζιων ελιών

Νομοθεσία
  • ΠΔ 221/1979:Τυποποίηση, συσκευασία και ποιοτικού ελέγχου των προς  εξαγωγή προοριζομένων επιτραπέζιων ελιών.
  • ΠΔ  28/1989:Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ 221/1979.
  • ΥΑ 2688/68993/2013:Ποιοτικός έλεγχος επιτραπέζιων ελιών που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Σχετικές Αναρτήσεις