Κανονισμοί - Οδηγίες - Αποφάσεις - Εγκύκλιοι 

για Τρόφιμα Φυτικής Προέλευσης που περιέχουν ή αποτελούνται ή προέρχονται
από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ)

Δ/νση Μεταποίησης & Ποιοτικού Έλέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής

Σχετικές Αναρτήσεις