Υποβολή  Αιτήσεων  για  Χορήγηση Άδειας Παρέκκλισης
Στατιστικά στοιχεία για τις κατά παρέκκλιση άδειες
Κατάλογοι σπόρων σποράς

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm;

Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας 

Σχετικές Αναρτήσεις